KORE DİLİ

 

          Korece, Kore yarım adasında ve komşu Yanbian özerk bölgesinde (Çin) yaygın olarak kullanılan bir dildir ve hem Kuzey Kore hem de Güney Kore’nin resmi dilidir.Dünyada, eski SSCB, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya ve Filipinlerdeki göçmen komünitelerle birlikte toplam 78 milyon Koreli vardır. Korece ve Korelilik özdeşleşmiştir.Korece’nin kökeni uzun süre belirlenememişti ve uzmanlar Altay Dillerine bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Yakın zamanda bu kanıtlandı. Ancak hangi kola bağlı olduğu hala belirlenemedi.Korece, konuşulan dilin adıdır. Koreliler tarih boyunca Hanja adını verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır; günümüzde ise ağzın ve dilin aldığı şekle göre karakterize edilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır. Güney Kore’de çocuklara halen 1800 adet Çince karakter öğretilmektedir.Altay dil ailesinden olan Kore dilini 39 milyonu Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), 18 milyonu ise Kore Demokratik Halk Curnhuriyeti’nde (Kuzey Kore) yaşayan 57 milyon insan konuşur. Kore’nin kuzeyi ile güneyinde konuşulan dil arasında bazı farklılıklar vardır.Kore dilinde bazı Çince sözcükler de bulunur ve bunlar kanci karakterleriyle yazılır. Ne var ki, Japonca’dan değişik olarak, Kore kökenli sözcükler hiçbir zaman kanci karakterleriyle yazılmaz.15. yüzyılda bugün Hangul denen, o dönemde ise Anmun adı verilen yerel bir fonetik yazı bulunmuştu. Bu yazı Japon yazısı gibi Çince karakterlere değil, Eski Hindistan’ın fonetik Sanskrit alfabesine dayanıyordu. Bu yazıyı uzun süre yalnızca halk kullandı. Saray ve ünlü yazarlar 19. yüzyılın sonlarına kadar Çin karakterlerini kullanmayı sürdürdüler. Oysa bugün Hanguîu. Kuzey Kore’ de herkes kullanmaktadır. Güneyde ise, Çince’den alınan karakterler kadar, Hangul yazısının kullanımı da, hoş karşılanmamakla birlikte, hâlâ geçerlidir.Japonlar 1910’da Kore’yi egemenlikleri al tına aldıkları zaman, Kore dilinin konuşulmasını ve öğretilmesini yasaklamışlardı. Ne var ki, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Hangul yeniden canlandı. Çin yazısı ise Kore Cumhuiyeti’nde okullarda hâlâ öğretilmektedir.

DİL


     Koreliler tarih boyunca Hanca adını verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır; günümüzde ise ağzın ve dilin aldığı şekle göre karakterize edilen Kore alfabesi Hangıl kullanılmaktadır.Konuşulan ortama göre, samimi ya da resmi, farklılık gösterir. Bir kişiyle konuşurken, kişiler arasındaki yakınlığa, sosyal statüye göre kelimelere getirilen ekler değişir. Bir kişi hakkında konuşurken, konuşulan kişiye saygı göstermek üzere kelimelerin unvan, sıfat biçimleri kullanılır.

Cümle yapısı Özne+Nesne+Yüklem sırlamasına sahiptir. Özne cümlenin olmazsa olmazı değildir. Duruma göre düşebilir.

{Özne/Konu+ilgeç} + {Nesne+ilgeç} + {Fiil/Zamir+çekim}

Cümlelerde kelimeler arasında boşluklar ve noktalama işaretleri vardır. Ancak durum belirteçleri (bağlaç) kelimelere bağlı yazılır.

Fiiller; hitap edilen kişiye bağlı olarak farklı ekler alırlar. Kibar, Resmi ve Teklifsiz olmak üzere üç farklı şekilde son ek alırlar. Bu ekler son hecedeki sesli harflere göre de farklılık göstermektedir.

İlgeçler; kelimelerin cümle içindeki anlam ve önemini belirtirler ve kelime sonuna bitişik yazılırlar.

GÜNLÜK KONUŞMALAR

   

   1. ÖNEMLİ İFADELER 중요한 표현 (CUNG YO HAN PYO HYON)

Merhaba  안녕하세요  (an nyong ha se yo)

Hoş geldiniz!  오서 오세요  (oso oseyo)

Hoşça kalın! 안녕히 계세요 (an nyong hi ke se yo)

Güle güle! 안녕히 가세요 (an nyong hi ka se yo)

Evet  예 – 네 (ye) – (ne)

Hayır 아니오 (anio)

Güzel  좋아요  (co a yo)

Çok iyi  아주 좋아요 (a cu co a yo)

Fena değil. 나쁘지 않아요 (na bbı ci an a yo)

Affedersiniz ! 실례합니다 (sil lye ham ni da)

Teşekkür ederim 감사합니다 (kam sa ham ni da)

Lütfen! 제발 (ce bal)

Tamam 오케이 (o ke i)

Rica ederim 괜찮아요 (ken çan a yo)

Pekala!  Tabii 그러지요  (kı ro ci yo)

Belki. 물론이지요 (mul lon i ci yo)

Sahi mi ? 정말입니까? (con mal im ni gga)

İmdaat ! 도와주세요! (to va cu se yo)

Olamaz/İmkansız 불가능합니다 (pul ka nıng ham ni da)

Olabilir. 가능합니다 ( ka nıng ham ni da)

Sanmıyorum. 그렇게 생각 하지 않습니다
(kı ro ge seng gag ha ci an sım ni da)

Üzgünüm. 미안해요 ( mi an he yo)

Asla!  절대! (col de)

Memnuniyetle! / Hay Hay! 기꺼이 (ki go i)

İyi şanslar! 행운을 빕니다! (heng un ıl bim ni da)

Harika 훌륭해요 (hul lyung he yo)

Dinle 들어라 (tır o ra)

 İnşallah  그렇게 되길 바래요. (kı roh ke de gil ba re yo)

Sus! / Çeneni kapa! 입 다물어 / 닥쳐! (ib da mul o / tag çyo)

Üzülmeyin!/Endişelenmeyin! 걱정하지 마세요.
(kog cong ha ci ma se yo)

Anlaştık! 그러자! (kı ro ca)

Önemli değil. 중요하지 않아요 (cung yo ha ci anh a yo)

__________________________________________________________

2. SELAMLAŞMA – TANIŞMA 인사 (İN SA)  

Günaydın / iyi sabahlar 좋은 아침 (coın açim)

İyi akşamlar 좋은 저녁 되세요 (co ın co nyog de se yo)

İyi geceler 좋은 밤 되세요 (co ın pam de se yo)

 Nasılsınız 잘 지내습니까? (cal ci ne sım ni gga)

Nasılsın 잘 지내세요? (cal ci ne se yo)

 İyiyim,Teşekkür ederim 네,고맙습니다 (ne,ko mab sım ni da)

Hos geldiniz 어서 오세요 (o so o se yo)

Nerelisiniz? 어느 나라 사람이습니까 ?
(o nı na ra sa ram i sım ni gga)

Ben türküm 저는 터키인입니다
(co nın to ki in im ni da)

Adınız nedir ? 이름이 무엇입니까?
(i rım i mu oş im ni gga)

 Soyadınız nedir? 성이 무엇입니까?
(son i mu oş im ni gga)

Adım sema’dır 저의 이름은 세마입니다
(co e i rım ın se ma im ni da)

Tanıstığımıza memnun oldum. 만나서 반갑습니다
(man na so pan gab sım ni da)

Nerede doğdunuz ? 어디서 태어나셨습니까?
(o di so te o na şyos sım ni da)

Samsunda doğdum 삼순에서 태어났습니다
(sam sun e so te o nas sım ni da)

Ne is yapiyorsun ? 직업이 무엇입니까?
(cig ob i mu oş im ni gga)

Ben öğretmenim 저는 교사입니다
(co nın kyo sa im ni da)

Nerede kalıyorsunuz? 어디에서 머무십니까?
(o di e so mo mu şim ni gga)

Hilton otelinde kalıyorum 힐튼 호텔에서 머물고 있습니다
( hil tın ho tel e so mo mul ko is sım ni da)

Hilton oteli nerededir? 힐튼 호텔은 어디에 있습니다
(hil tın ho tel ın o di e is sım ni da)

 Daha önce burada bulundunuz mu ? 예전에 요기에 오신 적이 있으십니까?
(ye cog e yo ki e o şis cok i is ı sim ni gga)

Burada ne kadar kalacaksınız? 여기에서 얼마나 머무실 예정이십니까?
(yo ki e so ol ma na mo mu şil ye çong i şim ni gga)

Burada 7 gün kalacağım 일주일 머물 예정입니다
(il cu il mo mul ye cong im ni da)

Burayı beğendiniz mi ? 여기가 마음에 드십니까? (yo ki ga ma ım e tı şim ni gga)

____________________________________________________________

  3. VEDALAŞMA 작별 (CAG PYOL)

Güle güle 안녕히 가세요 (an nyong hi ka se yo)

Hoşça kalın 잘 있어 (cal iss o)

Allahaısmarladık/Elveda 잘 가 ( cal ka)

Görüşürüz 다시 만나요 (ta şi man na yo)

İyi yolculuklar 좋은 여행 되십시오 (co ın yo heng te şib şi o)

 Sonra görüşürüz 나중에 봐요 (na cung e pva yo)

 Geldiğiniz için teşekkür ederim 와주셔서 감사합니다
(va cu şyo so kam sa hab ni da)

Seni özleyeceğim 네가 보고 싶을 거야 (ne ga po go şip ıl ko ya)

Kendinize iyi bakın 몸 주심 하세요 (mom cu şim ha se yo)

Yine bekleriz 다시 오세요 (ta şi o se yo)

 İyi şanslar 행운을 빕니다 (heng un ıl bim ni da)

Her şey için teşekkürler 모들 것에 대해 감사 드립니다
(mo dın ko se te he kam sa tı rim ni da)

Umarım yolculuğun iyi geçer 좋은 여행 되길 바래요
(co ın yo heng te gil pa re yo)

Seni asla unutmayacağım 너를 절대 잊지 않을게
(no rıl col de ic ci an ıl ge)

____________________________________________________________

   4. TEŞEKKÜR ETME 감사의 표현 (KAM SA E PYO HYON)  

Teşekkürler 고마워요 (ko ma vo yo)

Teşekkür ederim 감사합니다 (kam sa ham ni da)

Çok teşekkür ediyorum 매우 감사합니다 me u kam sa ham ni da)

 Bir şey değil 천만에요 (çon man e yo)

Önemli değil 괜찮아요 (ken çan a yo)

Çok kibarsınız 매우 친절 하시군요 (me u çin col ha şi gun yo)

 Size minnettarım 당신에게 매우 감사하고 있습니다
(tang şin e ge me u kam sa ha go is sım ni da)

Çok yardımcı oldunuz.sağ olun! 도와주셔서 감사합니다
(ta va cu şyo so kam sa ham ni da)

Her şey için çok teşekkür ediyorum 모든 것에 감사 드립니다
(mo dın ko se kam sa tı rim ni da)

Önemli değil 천만에요 (çon man e yo)

Benim için zevkti 저에게는 기쁨이었습니다
(co e ge nın ki bbım i os sım ni da)

Sağ olun 고맙습니다 (ko mab sım ni da)

Çok incesiniz.아주 사려가 깊으시군요
(a cu sa ryo ga kip ı şi gun yo)

Pardon,Özür dilerim 미안합니다 (mi an ham ni da)

Rica ederim 천만에요 (çon man e yo)

____________________________________________________________

  5. ÖZÜR DİLEME 사과 (SA GVA)  

Özür dilerim 미안합나다 (mi an ham ni da)

Affedersiniz 죄송합니다 (ce song ham ni da)

 Pardon 죄송합니다 (ce song ham ni da)

Beni bağışlayın 저를 용서 해주세요
(co rıl yong so he cu se yo)

Affınızı dilerim 당신의 용서를 구합니다
(tang şin e yong so rıl ku ham ni da)

Sizi rahatsız etmek istememiştim 불편을 드려 죄송합니다
(pul pyo ın dı ryo ce song ham ni da)

Sizi üzmek istememiştim 당신의 마음을 아프게 하고 싶지 않았습니다
(tang şin e ma ım ıl a pı ge ha go şip ci an as sım ni da)

Önemli bir şey değil 중요하지 않습니다 (cung yo ha ci an sım ni da)

Aldırma / Boş ver 신경 쓰지 마! (şin gyong ssı ci ma!)

Her zaman olur böyle şeyler 이런 일은 항상 일어납니다
(i ron il ın hang sang il o nam ni da)

Endişelenmeyin 걱정하지 마세요 (kog cong ha ci ma se yo)

Hata bende 제 잘못입니다 (ce cal mo şim ni da)

___________________________________________________________

  6. ÜZÜNTÜLERİ BİLDİRME 유감 표현 (YU GAM PYO HYON)   

Çok yazık 안됐다 (an det da)

Üzgünüm 유감입니다 (yu gam im ni da)

Çok üzgünüm 아주 유감입니다 (a cu yu gam im ni da)

 Bir şey değil,üzülmeyin 별것 아니니 염려 마세요
(pyol got a ni ni yom ryo ma se yo)

_______________________________________________________

  7. HAL-HATIR SORMA 안부 (AN BU)  

Nasılsınız? 어떻게 지내십니까? (o ddo ge ci ne şim ni gga)

Çok iyiyim,teşekkür ederim 감사합니다,잘 지냅니다
(kam sa ham ni da,cal ci nem ni da)

Kız kardeşiniz nasıl? 당신 여동생은 잘 지냅니까?
(tang şin yo dong seng ın cal ci nem ni da)

Anneniz nasıl? 어머님은 잘 지내세요? (o mo nim ın cal ci ne se yo)

Neyi var? 그녀에게 무슨 일이 있어요? (kı nyo e ge mu sın il i iss o yo)

Umarım yakında iyileşir 곧 낫기를 마랍니다 (kod nat gi rıl ma ram ni da)

Geçmiş olsun 빨리 회복 하세요 (pal li he bog ha se yo)

________________________________________________________

  8.  DİL BİLGİSİ SORMA 언어에 관한 질문 (ON O E KVAN HAN CİL MUN)  

Türkçe konuşuyor musunuz? 터키어 할 줄 아십니까?
(to ki o hal cul a şim ni da)

Çok fazla Türkçe bilmiyorum. 터키어 잘 못합니다.
(to ki o cal mut ham ni da)

Biraz Türkçe konuşuyorum. 터키어를 조금 합니다
(to ki o rıl co gım ham ni da)

Beni anlıyor musunuz? 저를 이해하십니까?
(co rıl i he ha şim ni gga)

Evet,anlıyorum. 예,이해합니다  (ye,i he ham ni da)

 Hayır,anlamıyorum 아니오,이해하지 못합니다.
(a ni o,i he ha ci mut ham ni da)

Sizi anlayamıyorum. 당신을 이해하지 못합니다.
(tang şin ıl i he ha ci mut ham ni da)

Anlamadım. 이해하지 못했습니다.
(i he ha ci mut hett sım ni da)

Lütfen yavaş konuşun. 천천이 말씀해주세요.
(çon çon i mal ssım he cu se yo)

Yazabilir misiniz,lütfen? 전어주실 수 있으십니까?
(con o cu şil su iss ı şim ni gga?)

 Bunun anlamı nedir? 이것의 뜻은 무엇입니까?
(i gos e ddıs ın mu oş im ni gga)

Efendim? 뭐라고요?  (mu ra go yo)

Türkçeyi nerede öğrendiniz? 당신은 터키어를 어디에서 배웠습니까?
(tang şin ın to ki o rıl o di e so be voss sım ni gga?)

Okulda öğrendim. 학교에서 배웠습니다.  (han gug e so be voss sım ni da)

 Türkçe öğrenmeye daha yeni başladım. 터키어를 배운지 얼마 되지 않았습니다.
(to ki o rıl be un ci ol ma de ci an ass sım ni da)

 Bu kelime türkçe nasıl telaffuz edilir? 이 단어는 터키어로 어떻게 발음합니까?
(İ tan o nın to ki o ro o tto ge bal ım ham ni gga?)

 Lütfen hatalarımı düzeltiniz. 저의 잘못을 고쳐주십시오.
(co e cal moş ıl ko çyo cu şib şi o)

_______________________________________________________

  9. RİCA,DİLEK,İSTEK 부탁 ( BU TAG)   

Bana yardım edebilir misiniz? 저를 도와주십시오
(co rıl do va cu şib şi o)

Bana bir iyilikte buluna bilir misiniz? 부탁 하나 드려도 될가요?
(bu tag ha na dı ryo do del ga yo?)

Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다
(bul pyon ıl ggi çyo dı ryo ce song ham ni da)

Lütfen,bana yolu gösterin. 길은 가이켜 주세요.
(gil ın ga i kyo cu se yo)

 Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? 조금 천천히 말씀 해주실 수 있으십니까?
(co gım çon çon hi mal ssım he cu şil su iss ı şim ni gga?)

Çatal alabilir miyim? 퍼크 좀 주시겠어요? ( po kı com cu şi gess o yo ?)

 Pencereleri açabilir miyim?  창문을 열어도 될까요?
(çang mun ıl yol o do del gga yo?)

Telefon edebilir miyim? 전화를 써도 될까요? (con va rıl sso do del gga yo?)

Lütfen sessiz olur musunuz? 조용히 해주세요. (co yong hi he cu se yo)

İçeri girebilir miyim? 안으로 들어가도 될까요? (an ı ro dıl o ga do del gga yo?)

 Ne arzu edersiniz? 무엇을 원하십니까? (mu oş ıl von ha şim ni gga?)

Kapıyı kapatır mısınız,Lütfen? 문을 닫아주실 수 있으십니까?
(mun ıl da dacu şil su iss ı şim ni gga?)

Dışarı çıkabilir miyim? 밖에 니가도 될까요? bagg e ni ga do del gga yo?)

Buraya oturabilir miyim? 여기 앉아도 될까요? yogi ancado delggayo?)

___________________________________________________________

  10.  SAAT – TARİH SORMA  시간 – 날짜 묻기  (Sİ GAN – NAL CCA MUD Gİ)   

Saat kaç? 몇 시예요?  (Myo şi ye yo)

Saat beş 다섯 시입니다? (Ta sot şi im ni da)

Bire çeyrek var. 한 시십 오분 전입니다 (Han şi şib o bun con im ni da)

İkiye çeyrek var. 두 시 십오 분입니다 (Du şi şi bo bun im ni da)

Saat dört buçuk 네 시 반입니다 (Ne şi ban im ni da)

Saat yarım 열 두시 반입니다 (Yol du şi ban im ni da)

Bu saat doğru mu? 이 시계의 시간이 맞습니까? (İ şi gye e şi gan i mat sım ni gga)

Saatiniz geri kalmış 당신의 시계가 느리군요 (Dang şin e şi gye ga nı ri gun yo)

Benim saatim ileri 제 시계가 빠릅니다 (Ce şi gye ga bba rım ni da)

Film saat kaçta başlıyor? 영화가 몇 시에 시작해요? (Yong hwa ga myo şi e şi cag he yo)

Saat beşte başlıyor. 다섯 시에 시작합니다 (Da sot şi e şi cag im ni da)

Geç kaldınız! 늦으셨네요! (Nı cı şyo ne yo!)

Özür dilerim,geciktim. 죄송합니다,늦었습니다 (Ce song ham ni da,nı co ssım ni da)

Çok erken 너무 이릅니다 (No mu i rım ni da)

Bugünün tarihi nedir? 오늘은 몇 일 입니까? (O nır ın myoç ir im ni da)

____________________________________________________________

11.  HAVA DURUMU 날씨 (NAL Şİ)

Bugün sıcaklık kaç derece? 오늘은 기온이 몇 도예요?
O nır ın ki on i myod do ye yo?

Isı gölgede 30 derece. 음지에서의 온도는 삼십도 입니다
Im ci e so e on do nın sam şim do im ni da.

Bu sabah hava nasıl? 오늘 아침 날씨가 어때요?
Onır a çim nal şşi ga o dde yo?

Bugün hava güzel mi? 오늘 날씨 좋아요? O nır nal şşi co a yo?

Hava raporunu dinledin mi? 일기 예보를 들었습니까?
İl gi ye bo rıl dır oss sım ni gga?

Hava açık mı olacak? 날씨가 화창할 겁니까?
Nal şşi ga hva çanghal gom ni gga?

Fırtına çıkacak. 폭풍이 올 것입니다 Pog pung i ol goş im ni da

Gök gürlüyor. 천둥이 칩니다 Çon dong i çim ni da

Şimşek çakıyor. 번개가 칩니다 Ban de ga çim ni da

Umarım hava yarın güzel olur. 내일 날씨가 좋았으면 합니다.
Ne il nal şşi ga co ass ı myon ham ni da

__________________________________________________________

11. DAVET 초대 (ÇO DE)  

Size katılabilir miyim? 저도 합석 해도 될까요? Co do han sog he do del gga yo?

Gelin,bize katılın. 오셔서 우리와 합석해요. O şyo so u ri va ham sog he yo

Nerede buluşalım?어디서 만날까요? O di do man nal gga yo?

Diskoteke gitmek ister misiniz? 무도장에 가고싶습니까?
Mu do cang e ka go şip sım ni gga?

Dans edelim mi?춤 출까요? Çum çul gga yo?

Buraya daha önce geldiniz mi?여기에 예전에 오신 적이 있습니까?
Yo gi e ye con e o şil cog i iss sım ni gga?

Bir şeyler içelim mi? 뭘 좀 마실까요? Mvol com ma şil gga yo?

Eğleniyor musunuz? 즐기고 게십니까? Cıl gi go ge şim ni gga?

Bu güzel akşam için teşekkürler! 멋진 저녁을 보내게 해주셔서 감사합니다
Mot cin co nyog ıl bo ne ge he cu şyo so kam sa ham ni da

Tanıştığımıza memnun oldum. 만나서 반갑습니다 Man na so pan gam sım ni da

Bende memnun oldum. 저도 반갑습니다 Co do pan gam sım ni da

______________________________________________________

13. MİSAFİR KARŞILAMA  손님 초대 (SON NİM ÇO DE) 

Hoş geldiniz! 어서 오세요! O so o se yo!

İyi günler! 좋은 하루 되세요! Co ın ha ru deseyo!

 Affedersiniz,Sayın (Mr,Mrs) Emin Can evde mi?
실례합니다, 에민 잔 씨 집에 계세요?
Şil ye ham ni da,Emin Can şi cib e gye se yo?

 İçeri gelin! 안으로 들어 오세요! An ı ro dı ro o se yo!

Paltonuzu bana verin. 외투를 제게 주세요. Ve tu rıl ce ge cu se yo.

Çok naziksiniz! 사려가 깊으시군요. Sa ryo ga gip ı şi gun yo.

Oturun lütfen. 앉으세요. An cı se yo.

Rahatınıza bakın. 편히 하십시오. Pyon hi ha şib şi o.

Çay veya kahve içer misiniz?  커피나 차 드시겠습니까?
Ko pi na ça dı şi ges sım ni gga?

İstanbul’a ne zaman geldiniz?  이스탄불으로 언제 오셨어요 ?
İ sı tan bul ı ro on ce o şyos o yo?

İstanbul’a ilk gelişiniz mi?  이스탄불으로 처음 오십니까?
İ sı tan bul ı ro ço ım o şib si gga?

İşler nasıl gidiyor?  일이 잘 되갑니까? İl i cal de gam ni gga?

Sigara içiyor musunuz? 담배 피우십니까? Dam be pi u şib ni gga?

 Hayır,teşekkür ederim,kullanmıyorum.  아니오,피우지 않습니다.
A ni o,pi u ci an sım ni da.

 Yolculuğunuz iyi geçti mi?  좋은 여행이 되셨습니까?
Co ın yo heng i de şyos sım ni gga?

 Çok iyiydi. 아주 좋았습니다. A cu co as sım ni da.

 Fena değildi. 괜찮았어요. Gen çan as o yo.

Burada ne kadar kalacaksınız?   여기에서 얼마나 머무르실 예정입니까?
Yo gi e so ol ma na mo mu rı şil ye cong im ni gga?

Belki iki hafta kalacağım. 아마도 이주일 정도. O ma do i cu il cong do

 Burada nerede kalıyorsunuz?  여기 어디에서 머무십니까?
Yo gi o di e so mo mu şim ni gga?

Gitmem gerekiyor. 저는 가야 합니다. Co nın ga ya ham ni da.

Kendisine bir not bırakabilir miyim?  메시지를 남겨도 될까요?
Me si ci rıl nam gyo do del gga yo?

Geldiğinize sevindim. 와주셔서 기뻤습니다. Va cu şyo so gi bbos sım ni da.

_______________________________________________________

   14.  YER SORMA  장소에 관한 질문 (CANG SO E KWAN HAN CİL MUN)  

Nereye gidiyorsunuz?  어디에 가십니까? O di e ka şim ni gga?

Nereye gitmek istiyorsunuz?  어디에 가고 싶으십니까? O di e ka go şip ı şim ni gga?

Postahane nerede?  우체국은 어디 있습니까? U çe guk ın i ssım ni gga?

Trafik ışıklarından geri dön! 신호등에서 좌회전 하세요!
Şin ho dıng e so ca hoe con ha se yo!

Buraya uzak mı? 여기서 멉니까? Yo gi so mom ni gga?

Hayır,uzak değil,yakın. 아니오,멀지않습니다,가깝습니다
A ni o,mal ci an sım ni da,ka ggam sım ni da.

10 dakika sürer.  십분 걸립니다 Şib bun kol rim ni da.

Bir şehir planı nereden bulabilirim?
도시 안내 책자를 어디서 구할 수 있습니까?

Şehirin merkezi nerededir? 시내 중심가가 어딥니까?

Oraya yürüyebilir miyim,yoksa otobüse mi bineyim?
거기까지 걸어갈 수 있어요 아니면 버스를 탈까요?

Uzak,yürüyerek gidemezsiniz. 멀어서 걸어갈 수 없습니다

Buradan yaklaşık 2 kilometre.  여기에서 이 킬로미터 거리입니다

Düz gidin.  곧장 가세요

Sağa dönün.  오른쪽으로 도세요

Sola dönün.  윈쪽으로 도세요

Sağdan birinci yola sapın.
오른쪽 첫 번째 골목으로 들어가세요

Trafik ışıklarından sola sapın.
신호등을 끼고 윈쪽으로 들어가세요

Kavşakta  교차로에서

Köşede  모퉁이에서

Kaç durak sonra?  몃 정거장 다음에?

Bu yol tek yönlü mü? 일방 통행입니까?

Doğru yolda mıyım?  이 길 맞아요?

Bu taraftan mı gideceğiz? 이 쪽으로 갑니까?

Evet,fakat çok uzak.  네,하지만 멉니다

Bir taksiye binmeniz gerekir.  택시를 타셔야 합니다

Yürünebilir mi? 걸어서 갈 수 있습니까?

Evet,yürünebilir.  예,걸어서 갈 수 있습니다

_______________________________________________________

    II. KENDİNİ TANITMA  자기 소개  (CA Gİ SO GE)   

   1. AİLE 가족  (KA COG)  

Babanızın adı nedir? 아버님 성합이 무엇입니까?
(a bo nim song hab i mu oş im ni gga?)

Annenizin adı nedir?  어머님 성합이 무엇입니까?
o mo nim song hab i mu oş im ni gga?)

Murat bey 무라트 씨 (mu rat şi)

Ayşe hanım 아이세 씨 (a i se şi)

Nerede doğdunuz? 어디에서 태어나셨습니까?
(o di e so te o na şyos sım ni gga?)

Samsun da doğdum. 삼순에 태어나습니다 .
(sam sun e te o na sım ni da)

Babanız ne iş yapıyor? 아버님 직업이 무엇입니까?
(a bo nim cig ob i mu oş im ni gga)

Babam emekli 내 아버님은 은퇴하셨습니다.
(ne a bo nim ın ın te ha şyos sım ni da)

Kardeşiniz var mı? 형제가 있습니까? (hyong ce ga is sım ni gga?)

Evet,kardeşim var. 네,형제가 있습니다. (ne,hyong ce ga is sım ni da)

Hayır,kardeşim yok. 아니오,형제가 없습니다. (a ni o,hyong ce ga obs sım ni da)

Kaç yaşındasınız? 나이가 어떻게 됩니까? (na i ga o to ge tem ni gga?)

25 Yaşındayım. 스물 다섯 살 입니다 (sı mul ta sot sal im ni da)

Nerde yaşıyorsunuz? 어디에서 사십니까? (o di e so sa şim ni gga?)

Samsun’da yaşıyorum. 삼순에 사십니다. (sam sun e sa şim ni da)

_________________________________________________________

    2. ÖĞRENİM DURUMU  교육 정도 (KYO YUG CONG DO)    

Hangi okula gidiyorsunuz? 어느 학교에 다니십니까?

Hangi okuldan mezunsunuz? 어느 학교를 졸업하셨습니까?

Liseyi bitidim. 고등학교를 졸업 했씁니다

Şimdi bir okula devam ediyor musunuz? 재학 중이십니까?

Hangi üniversitedesiniz? 어느 대학에 다니십니까?

Bilkent üniversitesi’ne devam ediyorum. 빌켄트 대학에 다닙니다

Hangi bölümdesiniz? 무슨 과에 다니십니까?

Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümündeyim. 미국 문화-문학 과에 다닙니다.

Kore kültürü ve edebiyatı bölümündeyim. 한국 문화-문학 과에 다닙니다.

Reklamlar

KORE DİLİ” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s